Jarné večeradlo sa uskutoční v diecézach
v termínoch podľa miesnych podmienok.

Tak, ako v predošlých rokoch, laickí aktivisti MKH namiesto jarného celoslovenského večeradla pripravujú diecézne večeradlá.
 

Kňazské jarné celoslovenské večeradlo sa uskutoční
v nedeľu a pondelok
26.-27. apríla 2020 v Litmanovej.

 

Celoslovenské večeradlo kňazov Mariánskeho kňazského hnutia

sa uskutoční v dňoch 26.-27. apríla 2020 na Mariánskom pútnickom mieste Prešovskej archieparchie v Litmanovej na hore Zvir.
O 17.00 začneme spoločne večierňou a mariánskym večeradlom, po ktorom po večeri bude spoločné zdieľanie a fraternita.
V pondelok začneme o 9.30 večeradlom, po ktorom bude spoločná koncelebrovaná svätá liturgia s pravdepodobnou účasťou o. arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka.

Informácie a prihlášky na 0911/812123. o. Martin Dudok; e.mail: madudok@gmail.com

 

 

Celoslovenské večeradlo na jeseň

sa bude konať 26.-28. septembra 2020 v Košiciach

 ... 

 

Pravidlo pre určovanie dátumov celoslovenských večeradiel:
Určujúcim dňom pre termín celoslovenského večeradla je posledná nedeľa v mesiaci september (aj keď už pondelok - kňazské večeradlo - bude 1. októbra).

 


Jarné diecézne večeradlá

Jarné diecézne večeradlo Rožňavskej diecézy: Fiľakovo; Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie - 9. mája ( sobota) 2020
  9.00     Začiatok večeradla - ruženec svetla
10.00     Prednáška - P.Ján Kapistránsky  Lazový, OFM
10.30     Svätá omša - celebruje J. Ex. Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup
12.00     Obedná prestávka
14.00     Ruženec bolestný
15.00     Korunka Božieho milosrdenstva - P. Jakub, OFM
15.30     Adorácia
16.00     Záver - Eucharistické požehnanie