Celoslovenské večeradlo

26.-28. septembra 2020 v Košiciach

 

Program pre laikov

Z dôvodu neustáleho zhoršovania situácie v šírení Covid-19 a obmedzeného počtu účastníkov v interiéroch, bolo upravené celoslovenské večeradlo, ktoré pre laickú vetvu sa bude konať 26.9.2020 nasledovne:

večeradlo sa bude konať v kostole Sv. Rodiny v Košiciach iba na miestnej úrovni.
Ostatní budete mať možnosť zapojiť sa duchovne prostredníctvom on-line vysielania cez link youtube:

 https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

Vysielanie začne otvorením večeradla o 9:00 hod. Ukončené bude večernou sv. omšou, ktorá bude o 18:00 hod., podľa zverejneného programu v Máriinej dobe.

Prosíme Vás, aby ste neorganizovali hromadne účasť na večeradlo. Nebude možnosť ubytovania a stravovania.

Na našej web stránke budeme uverejňovať pokyny, ak by došlo k ďalším zmenám.

Sobota 26. 9. 2019
  9.00    sv. ruženec - radostný
10.00    1. prednáška
11.00    adorácia

14.30    sv. ruženec - bolestný
15.00    korunka Božieho milosrdenstva
15.30    2. prednáška
16.30    prestávka
17.00    sv.ruženec - slávnostný (v kostole)
18.00    sv.omša
19.00    sviečkový sprievod     .

Program pre kňazov

Večeradlo pre kňazov bude v nezmenenej forme v dňoch 27.9.-28.9.2020, tak ako bolo uverejnené v Máriinej dobe. Večeradlo bude v kláštore Augustiniánov na Herlianskej ulci v Košiciach.

Na večeradlo kňazov je potrebné, aby sa kňazi prihlásili
buď mailom na adrese nspm1917@gmail.com,
alebo na tel.č. 0911912537, 0904477200.

Nedeľa 27. 9. 2020
14.30    registrácia kňazov (v kláštore u augustiniánov na Herlianskej ulici)

17.00    vešpery, sv.ruženec - slávnostný (kostol sv. Rity u Augustiniánov)
18.30    večera, fraternita (kláštor augustiniánov)
19.45    prednáška, pracovná diskusia
21.00    kompletórium, nočný odpočinok (kláštor augustiniánov)

Pondelok 28. 9. 2020
  7.15    ranné chvály (kostol sv. Rity)
  8.00    raňajky, fraternita kňazov (kláštor augustiniánov)

10.00    sv.ruženec - radostný
11.00    koncelebrovaná sv.omša
12.30    obed, záver stretnutia

 

 

pravidlo pre určovanie dátumov celoslovenských večeradiel

 

 

 

 


Pravidlo pre určovanie dátumov celoslovenských večeradiel

Určujúcim dňom pre termín celoslovenského večeradla je posledná nedeľa v mesiaci september (aj keď už pondelok - kňazské večeradlo - bude prvým dňom ďalšieho mesiaca).