Jarné večeradlo sa uskutoční v diecézach
v termínoch podľa miesnych podmienok.


 

Kňazské jarné celoslovenské večeradlo

Jarné celoslovenské večeradlo kňazov, ktoré malo byť na konci apríla v Litmanovej, sa neuskutočnilo. Namiesto tohto stretnutia sme mohli zostať v tom čase (v nedeľu 26. apríla o 17.00 hod.) spojení v duchovnom večeradle modlitby a lásky s našou Nebeskou Matkou i navzájom.
Spätná odozva, koľkí kňazi prijali toto pozvanie do spoločenstva modlitby na diaľku, nie je - ale to nie je ani podstatné. Hlavne, že je to zaznamenané v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie.
Vďaka všetkým, ktorí prijali pozvanie do tohto večeradla modlitby "na diaľku".

 

Celoslovenské večeradlo na jeseň

sa bude konať 26.-28. septembra 2020 v Košiciach

 ... 

 

Pravidlo pre určovanie dátumov celoslovenských večeradiel:
Určujúcim dňom pre termín celoslovenského večeradla je posledná nedeľa v mesiaci september (aj keď už pondelok - kňazské večeradlo - bude 1. októbra).

 


Jarné diecézne večeradlá

Jarné diecézne večeradlo Rožňavskej diecézy: Fiľakovo; Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie - 9. mája ( sobota) 2020
  9.00     Začiatok večeradla - ruženec svetla
10.00     Prednáška - P.Ján Kapistránsky  Lazový, OFM
10.30     Svätá omša - celebruje J. Ex. Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup
12.00     Obedná prestávka
14.00     Ruženec bolestný
15.00     Korunka Božieho milosrdenstva - P. Jakub, OFM
15.30     Adorácia
16.00     Záver - Eucharistické požehnanie