Celoslovenské večeradlo

sa bude konať 29. septembra - 1. októbra 2018

v Lúčkach pri Ružomberku

 

 

 

Pravidlo pre určovanie dátumov celoslovenských večeradiel

Určujúcim dňom pre termín celoslovenského večeradla je posledná nedeľa v mesiaci september (aj keď už pondelok - kňazské večeradlo - bude prvým dňom ďalšieho mesiaca).