Vo štvrtok 20. februára 2020 si pripomíname 100. výročie smrti - narodenia pre nebo svätej Hyacinty, ktorej sa v roku 1917 vo Fatime zjavila Panna Mária.
   Na tento deň pozýva don Luca Pescatori, generálny zodpovedný MKH, vo svojom okružnom liste, aby sme sa všetci stretli – duchovne zjednotení po celom svete, aj keď každý vo vlastnom večeradle, s osobitným úmyslom za druhý záväzok nášho Hnutia (jednota s pápežom a Cirkvou, s ním zjednotenou).
   Podľa miestnych možností, uskutočnime v tento deň farské alebo rodinné večeradlá. Kto nemá možnosť zúčastniť sa niektorého oficiálne organizovaného večeradla, môže si nájsť niekoho, aspoň jedného, s kým sa pripojí aj v takom malom večeradle k tomuto „celosvetovému“ večeradlu modlitby s našou Nebeskou Matkou, Pannou Máriou.

          Zamyslenia k tajomstvám ruženca svetla

          Príhovor z Modrej knihy „Kňazom najmilším synom Panny Márie“

          Liturgické texty na spomienku sv. Františka a Hyacinty Martových (20. februára)

Svätá Hyacinta (Jacinta Marto) sa narodila 11. marca 1910 v Aljustreli pri Fatime.
Bola najmladšia z troch detí, ktorým sa v roku 1917 zjavila vo Fatime Panna Mária. Mala vtedy 7 rokov. Jej sesternica Lucia dos Santos mala 10 rokov a brat František Marto 9 rokov.
Nebeská Pani sa im od 13. mája do 13. októbra 1917 zjavila 6 krát. Vyzývala ich k modlitbe svätého ruženca, k pokániu za hriechy, ktoré urážajú Pána Boha, a k prinášaniu obetí za hriešnikov, lebo mnohí prídu do pekla, pretože sa za nich nikto nemodlí. Malá Hyacinta prijala túto výzvu, napriek svojmu mladému veku, s úplnou vážnosťou a celkom rozhodnutá obetovať sa.
Vtedy im Pani odhalila aj Boží plán, že úlohou Lucie je, aby šírila úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie vo svete, kým Františka a Hyacintu si čoskoro vezme do neba. Deti sa vtedy dohodli, že toto bude ich tajomstvom, o ktorom nikomu nepovedia, aby sa ich blízki netrápili.
Nasledujúci rok po zjaveniach Hyacinta a František ochoreli na tzv. španielsku chrípku, ktorej epidémia po Prvej svetovej vojne zasiahla Európu.
Keď František v roku 1919 zomrel, Hyacinta prezradila Lucii, že sa jej Panna Mária spýtala, či je ochotná ešte trpieť, aby sa tak obetovala za hriešnikov. Hyacinta súhlasila a na to jej Nebeská Matka povedala, že pôjde do dvoch nemocníc. Lenže nie aby sa tam uzdravila, ale aby sa mohla utrpením obetovať za hriešnikov.
Zanedlho sa lekári rozhodli odviesť Hyacintu do nemocnice v okresnom meste Ourém. Odtiaľ ju neskôr previezli kvôli ťažkému zápalu pohrudnice do nemocnice v Lisabone. Pomôcť jej však nedokázali ani tam.
Utrpením pre ňu nebola len samotná choroba, ale najmä opustenosť od všetkých blízkych vo vzdialenej nemocnici. Ale Nebeská Matka ju neopustila. Podľa toho, čo sa sestričky v nemocnici dozvedeli od malej pacientky, Panna Mária jej už vopred oznámila presne čas, kedy si ju príde vziať do neba.
Hyacinta zomrela 20. februára 1920. Jej telesné pozostatky pochovali na cintoríne vo Fatime vedľa jej brata Františka. Pri zahájení procesu blahorečenia boli ich telesné ostatky exhumované a pochované v interiéri baziliky Panny Márie Ružencovej vo Fatime.
Hyacintu a Františka vyhlásil za blahoslavených 13. mája 2000 vo Fatime pápež sv. Ján Pavol II. v Jubilejnom roku 2000. Na tejto slávnosti bola prítomná aj ich sesternica, 93-ročná rehoľná sestra Lucia.
Za svätých boli vyhlásení pápežom Františkom na sté výročie zjavení 13. mája 2017.

 

Liturgická spomienka Panny Márie Fatimskej sa slávi 13. mája,
výročný deň smrti sv. Františka Marto je 4. apríl,
ale spoločnou liturgickou spomienkou so sv. Hyacintou bol určený deň ich stretnutia v nebi - 20. február.

 

 

Zamyslenia k tajomstvám ruženca svetla:

1. Krst v Jordáne
Keď bol Ježiš pokrstený, z neba zaznel hlas Otca: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“
Takéto zaľúbenie našiel aj v malých fatimských pastierikoch, ktorí ochotne a naplno prijali žiadosť Panny Márie, aby konali pokánie a obetovali sa za hriešnikov.
Aj nás Nebeská Matka žiada, aby sme sa zapojili do tohto boja za Božie kráľovstvo, zasvätením sa jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Toto zasvätenie nie je však len odrecitovaná modlitba. Je to radikálna zmena života, úplné a bezvýhradné odovzdanie sa plneniu Božej vôle.

2. Svadba v Káne
Mária ukázala na svojho Syna a povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie.“
Už pri prvom zjavení vo Fatime Nebeská Pani povedala deťom: „Chcete sa darovať Bohu? Ste pripravené priniesť každú obeť a prijať každé utrpenie poslané Bohom ako zmierenie za hriechy a za obrátenie hriešnikov?“
„Áno, chceme to,“ odpovedala Lucia.
„Dobre. Budete veľa trpieť,“ povedala Panna Mária, a hneď dodala: „ale milosť Božia bude vašou odmenou.“
Matka, ktorá zachovávala Slovo vo svojom srdci, premýšľala o ňom a uskutočňovala ho, aj nás učí počúvať Boží hlas a konať podľa toho, čo nám hovorí.

3. Ohlasovanie Božieho kráľovstva a výzva na pokánie
Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Od tej chvíle začal hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
Po strastiplnom pobyte vo väzení a hrozbách mučením a smrťou, sa fatimským deťom znovu zjavila Krásna Pani a zahrnula ich materskou nežnosťou. No zároveň ich úpenlivo prosila: „Modlite sa, veľa sa modlite a prinášajte obety za hriešnikov. Lebo mnohí idú do pekla, pretože sa za nich nikto nemodlí a neprináša obety.“
Výzva na pokánie je veľmi dôležitá aj pre nás. Nielen preto, aby sme sa sami zachránili, ale aby sme boli prostriedkom spásy aj pre našich bratov a sestry, ktorí sa topia v močiari hrechov. Boh a Nepoškvrnená Panna chcú aj nás použiť pre ich záchranu a pre záchranu celého sveta.

4. Premenenie na vrchu Tábor
Na vrchu Tábor znovu zaznievajú slová Nebeského Otca: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie;“ a k tomu dodáva: „počúvajte ho!“
Zážitok krásy neba, ktorý Boh dáva pocítiť Ježišovým učeníkom, má byť pre nich povzbudením k ich náročnej apoštolskej službe vo svete.
Pri druhom zjavení vo Fatime malá Lucia povedala Prekrásnej Panej: „Chcela by som vás požiadať, aby ste nás vzala do neba.“
Pani jej odpovedala: „Áno, Hyacintu a Františka vezmem veľmi skoro. Ale ty tu zostaneš. Ježiš potrebuje tvoje služby, aby ma poznali a milovali. Chce vo svete zaviesť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.“
Lucia zosmutnela: „Zostanem tu teda celkom sama!“
Nebeská Matka ju povzbudila: „Nestrácaj odvahu, ja ťa nikdy neopustím. Nikdy! Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočišťom a cestou, ktorá ťa povedie k Bohu.“
Pani znovu rozopäla ruky a z jej dlaní ožiarilo Luciu svetlo. Zdalo sa, akoby František a Hyacinta stáli v lúčoch, čo sa vznášali k nebu, a Luciu ožarovalo svetlo, ktoré sa rozlievalo po zemi.
Aj nám Nebeská Matka ponúka bezpečné útočisko v záhrade svojho Nepoškvrneného Srdca. Nie aby sme sa tam skrývali, ale aby sme sa pripravili na boj, ktorý sa zavŕši víťazstvom jej Nepoškvrneného Srdca.

5. Ustanovenie Eucharistie
Ježiš povedal učeníkom: „Jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.“
Štyri dni pred jej smrťou povzbudzovala matka predstavená malú Hyacintu jej vlastnými slovami, aby trpezlivo znášala kruté bolesti a obetovala ich Spasiteľovi. Na druhý deň jej malá pacientka povedala: „Už sa nebudem sťažovať. Naša Pani sa mi znovu zjavila a povedala, že si ma už zoberie a oslobodí ma od všetkých bolestí.“ A naozaj, odvtedy už nevydala jediný ston. 20. februára večer poprosila o sviatosti zomierajúcich. Vyspovedala sa a poprosila o sväté prijímanie. O pol jedenástej v noci prišla najsvätejšia Panna, ako sľúbila, a vzala ju do neba. S úsmevom na tvári, v hlbokom pokoji usnula Hyacinta v Pánovi.
Nech je eucharistický Ježiš aj pre nás posilou v životných bojoch a utrpeniach, i sprievodcom na ceste do Božieho kráľovstva.

 

 

Príhovor z Modrej knihy Kňazom najmilším synom Panny Márie:

13. augusta 1982
Výročie 4. zjavenia vo Fatime

Nástroje môjho milosrdenstva

     „Milovaní synovia, obraciam k vám svoje milosrdné oči. Som Matka milosrdenstva, peknej lásky a svätej nádeje a moje Nepoškvrnené Srdce sa chveje starosťou o vás. Koľko nebezpečenstiev vám hrozí, koľko nástrah vám kladie môj protivník! V tejto hodine jeho panstva a jeho triumfu sú mnohé z mojich detí vystavené nebezpečenstvu večného zatratenia.
       Pozrite, v akej ťažkej situácii sa nachádzate: Ľudstvo sa postavilo proti Bohu lásky a uberáte sa cestou nenávisti a hriechu, ktoré hromadné oznamovacie prostriedky hodnotia ako niečo dobré.
       Žijete v nezdravom a úplatnom svete a padne vám tak ťažko zachovávať Božie príkazy, ktoré vás navigujú na cestu lásky, na útek pred hriechom a na život v milosti a svätosti.
       Tak sa denne zväčšuje počet tých úbohých detí, ktoré sa dajú zviesť bezuzdným egoizmom, závisťou a nečistotou. Najľahšie sa dá zviesť mládež, tá nesie aj najmenšiu vinu – jej bolestným osudom je, že žije práve v tomto čase, keď sa svet stal horším, ako v dobe potopy.
       Preto vychádzam predovšetkým mojej mládeži v ústrety ako jasná, obozretná a milosrdná Matka, ktorá neustále rozsieva v živote mladých ľudí slová dôvery a záchrany. Silno pobádam ich duše k veľkému smädu po dobre: Otváram ich srdcia, aby dospeli k radostnému poznaniu skutočnej lásky a sebadarovania a uzdravujem ich rany. Neustále pozývam dobrých pomáhať mládeži modlitbou, dobrým príkladom a pokáním.
       Keď vy, moji milovaní synovia, trpíte so mnou a modlíte sa, darí sa vám privádzať denne mnoho duší na cestu, ktorá vedie do neba. Preto vy, moje dietky, ktoré ste zasvätené môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, buďte dnes nástrojmi môjho materského milosrdenstva. Koľko duší prichádza do pekla, pretože nemajú nikoho, kto by sa za nich modlil a obetoval! – povedala som Hyacinte, Františkovi a Lucii vo Fatime.
       Dnes hovorím vám: Koľko duší môžete zachrániť pred ohňom zatratenia a voviesť ich do neba, ak sa so mnou denne modlíte za ne a obetujete sa!…
       Je to teda predovšetkým moje a vaše milosrdné záchranné dielo, ktoré spôsobuje triumf môjho Srdca.“

 

 

Liturgické texty na spomienku sv. Františka a Hyacinty Martových  (20. februára)

Latinský text:
 
Portugalský text:
 
Slovenský preklad:
* len pracovný preklad
ANT. AD INTROITUM Mt 18, 3

Nisi conversi fueritis et efficiamini sicut parvuli, 
non intrabitis in regnum caelorum.  

ANTÍFONA DE ENTRADA     Mt 18, 3

Se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças,
não entrareis no reino dos Céus.

 

Úvodný spev  Mt 18, 3

Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.

 

COLECTA

Deus, qui innocentiam diligis et humiles exaltas, 
da nobis, ut exemplo sanctorum Francisci et Hyacinthae, 
puritate cordis tibi servientes, 
in regnum caelorum introire mereamur. 
Per Dominum...

 

ORAÇÃO COLECTA

Deus de infinita bondade,
que amais a inocência e exaltais os humildes,
concedei que,
à imitação dos santos Francisco e Jacinta,
Vos sirvamos em pureza de coração,
para podermos entrar no reino dos Céus.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

 

MODLITBA DŇA

* Nekonečne dobrotivý Bože,
ty miluješ nevinných a povyšuješ pokorných,
prosíme ťa,
aby sme ti podľa príkladu svätého Františka a Hyacinty
mohli slúžiť v čistote srdca,
a tak mohli vojsť do Nebeského kráľovstva.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh, spolu s tebou žije a kraľuje, v jednote s Duchom Svätým. Amen.

 

SUPER OBLATA

Respice, Domine, 
munera et preces famulorum tuorum, 
ut et delicta nostra miseratus absolvas 
et ad te peccatores benignus convertas. 
Per Christum...

 

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS

Humildemente Vos pedimos, Senhor,
que aceiteis a homenagem das nossas preces e oblações,
para obtermos o perdão das nossas culpas
e a conversão dos pecadores.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

* Zhliadni, Pane,
na obety a prosby tvojich služobníkov,
aby sme dosiahli odpustenie našich previnení
a pre obrátenie hriešnikov.
Skrze Krista, nášho Pána.

 

ANT. AD COMMUNIONEM cf. Mt 11, 25

Confiteor tibi, Domine caeli et terrae, 
quia parvulis revelasti mysteria regni.

 

ANTÍFONA DA COMUNHÃO cf.  Mt 11, 25

Bendito sejais, Senhor do céu e da terra,
porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE     porov. Mt 11, 25

Zvelebujeme ťa, Pane neba a zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá kráľovstva.

 

POST COMMUNIONEM

Sacramenta quae sumpsimus, Domine, 
illam nobis dilectionem accendant, 
qua sancti tui Franciscus et Hyacintha, 
tibi soli adhaerere ferventes, 
toto corde pro omnium salute se impendere studuerunt. 
Per Christum...

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

Por este divino sacramento que recebemos, Senhor,
acendei em nós o amor admirável
que levou os santos Francisco e Jacinta
a entregar-se inteiramente a Vós
e a apaixonar-se pela salvação de todos os homens.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

PO PRIJÍMANÍ

* Sviatosť, ktorú sme prijali, Pane,
nech v nás roznieti obdivuhodnú lásku,
ktorou sa svätí František a Hyacinta
len tebe odovzdali celým srdcom
a usilovali sa o záchranu všetkých ľudí.
Skrze Krista, nášho Pána.

 

LECTIONES LEITURAS
As Leituras tomam-se do dia ferial. Onde houver motivos pastorais que aconselhem o uso de leituras próprias, estas podem tomar-se do Comum dos Santos, ou de entre as que a seguir propomos.
 
ČÍTANIA
Čítania sú z feriálneho dňa.
Ak existujú pastoračné dôvody, ktoré odporúčajú použitie vlastných čítaní, možno ich vziať zo spoločnej časti svätých alebo spomedzi tých, ktoré navrhujeme nižšie.
LECTIO I I Sam 3, 1.3-10: «Loquere, Domine, quia audit servus tuus» 
In illis diebus, puer Samuel ministrabat Domino … 

 

PRIMEIRA LEITURA  1 Sam 3, 1.3-10
«Falai, Senhor, que o vosso servo escuta»

Leitura do Primeiro Livro de Samuel

Naqueles dias,
o jovem Samuel servia o Senhor
sob a direcção do sumo sacerdote Heli.
Samuel dormia no templo do Senhor,
no lugar onde se encontrava a arca de Deus.
O Senhor chamou Samuel
e ele respondeu: «Aqui estou».
E, correndo para junto de Heli, disse:
«Aqui estou, porque me chamaste».
Mas Heli respondeu:
«Eu não te chamei; torna a deitar-te».
E ele foi deitar-se.
O Senhor voltou a chamar Samuel.
Samuel levantou-se, foi ter com Heli e disse:
«Aqui estou, porque me chamaste».
Heli respondeu:
«Não te chamei, meu filho; torna a deitar-te».
Samuel ainda não conhecia o Senhor,
porque, até então,
nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor.
O Senhor chamou Samuel pela terceira vez.
Ele levantou-se, foi ter com Heli e disse:
«Aqui estou, porque me chamaste».
Então Heli compreendeu que era o Senhor
que chamava pelo jovem.
Disse Heli a Samuel:
«Vai deitar-te; e se te chamarem outra vez, responde:
‘Falai, Senhor, que o vosso servo escuta’».
Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se.
O Senhor veio, aproximou-Se e chamou como das outras vezes:
«Samuel, Samuel!».
E Samuel respondeu:
«Falai, Senhor, que o vosso servo escuta».
Palavra do Senhor.

 

PRVÉ ČÍTANIE    1 Sam 3, 1.3-10

Čítanie z Prvej knihy Samuelovej

     V tých dňoch mladý Samuel slúžil Pánovi pod dohľadom Héliho. Samuel spal v Pánovom chráme, kde bola Božia archa.
     Tu Pán zavolal Samuela a on odpovedal: „Tu som.“ Pribehol k Helimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“ On odvetil: „Nevolal som ťa. Choď spať!“ Odišiel teda a spal ďalej.
     Pán znova zavolal Samuela. Samuel vstal, šiel k Helimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“ On odpovedal: „Nevolal som ťa, syn môj. Choď spať!“ Samuel totiž ešte nepoznal Pána, ešte sa mu nezjavilo Pánovo slovo.
     Pán zavolal Samuela znova, tretí raz. On vstal, šiel k Helimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“ Vtedy Heli pochopil, že chlapca volá Pán, preto povedal Samuelovi: „Choď spať a ak ťa znova bude volať, povedz: ‚Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.‘“ Samuel teda odišiel a spal na svojom mieste.
     Pán prišiel, zastal si a volal ako predtým: „Samuel, Samuel!“ A Samuel povedal: „Hovor, tvoj sluha počúva.“

     Počuli sme Božie slovo

Porov. L IV str. 25 (streda 1. týždňa cez rok)

ALEBO:             Pies 8, 6-7

Čítanie z Piesne piesní

Pritisni si ma na srdce sťa prsteň,
ako pečať na svoje rameno,
lebo láska je mocná ako smrť
a vášeň tvrdá ako podsvetie.
Jej páľa – to ohňa plápoly,
a božské plamene.

Ani veľké vody lásku neuhasia,
ani rieky ju neodplavia.
A keby niekto za lásku ponúkol všetko, čo má v dome,
len by sa opovrhlo ním.

     Počuli sme Božie slovo

Porov. L IV str. 766 (spoločná časť panien)

 

PS. RESP.

Lc 1, 46-52 
R. (cf. 52b): Dominus exaltavit humiles.

 

SALMO RESPONSORIAL   Lc 1, 46-48.49-52 (R. 52b)

Refrão: O Senhor exaltou os humildes.

A minha alma glorifica o Senhor,
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva,
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada
todas as gerações.

O todo-poderoso fez em mim maravilhas:
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem.

Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.
Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes.

 

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM    Lk 1, 46-52 (R. 52b)

R.: Pán povýšil chudobných.

Velebí moja duša Pána *
a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. *
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, - R.

 lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, *
a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *
s tými, čo sa ho boja.  - R.

Ukázal silu svojho ramena, *
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov *
a povýšil ponížených. - R.

     Porov. L IV str. 688

 

ALLELUIA 

Ps 118 (119), 130 
Declaratio sermonum tuorum illuminat 
et intellectum dat parvulis.

 

ALELUIA    Salmo 118 (119), 130

Refrão: Aleluia        (Repete-se)
A manifestação das vossas palavra ilumina
e dá a sabedoria aos simples.

 

ALELUJOVÝ VERŠ      Ž 119 (118), 130

R.: Aleluja.
     Výklad tvojich slov osvecuje,
     maličkým dáva chápavosť.   - R.: Aleluja.

 

EVANG. Mt 18, 1-5.10

 «Quicumque humiliabitur se sicut parvulus iste, hic est maior in regno caelorum» 
In illo tempore, accesserunt discipuli ad Iesum … Videte.   

EVANGELHO  Mt 18, 1-5

«Quem for humilde como esta criança esse será o maior no reino dos Céus.

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus

Naquele tempo,
os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-Lhe:
«Quem é o maior no reino dos Céus?».
Jesus chamou uma criança,colocou-a no meio deles e disse-lhes:
«Em verdade vos digo:
Se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças,
não entrareis no reino dos Céus.
Quem for humilde como esta criança
esse será o maior no reino dos Céus.
E quem acolher em meu nome uma criança como esta,
acolhe-Me a Mim.
Vede bem. Não desprezeis um só destes pequeninos.
Eu vos digo que os seus Anjos
vêem constantemente o rosto de meu Pai que está nos Céus».

Palavra da salvação.

 

EVANJELIUM       Mt 18, 1-5. 10

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša

     V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“
     On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.
     Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“

     Počuli sme slovo Pánovo.

Porov. L IV str. 25 (2. októbra)

  LITURGIA DAS HORAS LITURGIA HODÍN

 

  Ofício de Leitura

SEGUNDA LEITURA

Da Homilia de João Paulo II, papa (Homilia da Missa da Beatificação de Francisco e Jacinta Marto no dia 13 de Maio 2000, em Fátima) (Sec. XX)

Os pequeninos privilegiados do Pai

"Eu te bendigo, ó Pai, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos". Com estas palavras, Jesus louva os desígnios do Pai celeste: Sim, Pai, Eu Te bendigo, porque assim foi do Teu agrado. Quiseste abrir o Reino aos pequeninos.

Por desígnio divino, veio do céu a esta terra, a procura dos pequeninos privilegiados do Pai, uma mulher revestida com o Sol. Fala-lhes com voz e coração de Mãe: convida-os a oferecerem-se como vítimas de reparação, oferecendo-se ela para os conduzir, seguros, até Deus. Foi então que das suas mãos maternais saiu uma luz que os penetrou intimamente, sentindo-se imersos em Deus como quando uma pessoa - explicam eles - se contempla num espelho. Mais tarde, Francisco, um dos três privilegiados, exclamava: nós estávamos a arder naquela luz que é Deus e não nos queimávamos. Como é Deus? Não se pode dizer. Isto sim, que a gente não pode dizer. Deus: uma luz que arde, mas não queima. A mesma sensação teve Moisés quando viu Deus na sarça ardente.

Ao beato Francisco, o que mais o impressionava e absorvia era Deus naquela luz imensa que penetrara no íntimo dos três. Na sua vida, dá-se uma transformação que poderíamos chamar radical; uma transformação certamente não comum em crianças da sua idade. Entrega-se a uma vida espiritual intensa que se traduz em oração assídua e fervorosa, chegando a uma verdadeira forma de união mística com o Senhor. Isto mesmo, leva-o a uma progressiva purificação do espírito através da renúncia aos seus gostos e até as brincadeiras inocentes de criança. Suportou os grandes sofrimentos da doença a que o levou a morte, sem nunca se lamentar.

Grande era no pequeno Francisco, o desejo de reparar as ofensas dos pecadores, esforçando-se por ser bom e oferecendo sacrifícios e oração. E Jacinta sua irmã, quase dois anos mais nova que ele, vi via animada pelos mesmos sentimentos.

Na sua solicitude materna, a Santíssima Virgem veio a Fátima, pedir aos homens para não ofenderem mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido.

Dizia aos pastorinhos: Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno por não haver que se sacrifique e peça por elas.

A pequena Jacinta sentiu e viveu como própria esta aflição de Nossa Senhora, oferecendo-se heroicamente como vítima pelos pecadores. Um dia - já ela e Francisco tinham contraído a doença que os obrigava a estarem de cama - a Virgem Maria veio visitá-los a casa, como conta a pequenita: Nossa Senhora veio-nos ver e diz que vem buscar o Francisco muito em breve para o céu. E a mim perguntou-me se queria ainda converter mais pecadores. Disse-lhe que sim. E, ao aproximar-se o momento da partida do Francisco, Jacinta recomenda-lhe: Dá muitas saudades minhas a Nosso Senhor e a Nossa Senhora e diz-lhes que sofro tudo quanto Eles quiserem para converter os pecadores.

Jacinta ficara tao impressionada com a visão do inferno, durante a aparição de treze de Julho, que nenhuma mortificação e penitência era demais para salvar os pecadores.

RESPONSÓRIO Col 1, 24; 2 Cor 4,10

R. Completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo, * Em beneficia do seu corpo que é a Igreja.

V. Levamos sempre e em toda a parte no nosso corpo os sofrimentos da morte de Jesus. * Em benefício do seu corpo que é a Igreja.

 

Posvätné čítanie

DRUHÉ ČÍTANIE

Z homílie pápeža sv. Jána Pavla II. (Homília pri omši blahorečenia Františka a Hyacinty Martových 13. mája 2000 vo Fatime)

Otcove privilegované deti

* „Zvelebujem ťa, Otče, že si skryl tieto pravdy pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.“ Týmito slovami Ježiš chváli úmysly nebeského Otca: Áno, Otče, dobrorečím ti, pretože to bolo pre teba potešením. Chcel si otvoriť Kráľovstvo tým najmenším.

Z Božieho zámeru prišla z neba na túto zem Žena odetá slnkom, aby vyhľadala Otcových vyvolených maličkých. Hovorila s nimi materinským hlasom a srdcom: pozvala ich, aby sa venovali náprave, a ponúkla sa, že ich bezpečne priviedie k Bohu. To bolo vtedy, keď z jej materských rúk vyšlo svetlo, ktoré ich intímne preniklo, vidiac sa ponorení v Bohu, - ako povedali - ako keby sa videli v zrkadle. Neskôr František, jeden z troch omilostených, povedal: „Horeli sme v tom svetle, ktoré je Bohom a nespálili sme sa.“ Aký je Boh? Nedá sa to povedať. To nevieme povedať. Boh je svetlo, ktoré horí, ale nezhára. Rovnaký pocit mal Mojžiš, keď uvidel Boha v horiacom kríku.

To, čo blahoslaveného Františka najviac zaujalo a pohltilo, bol Boh v tom ohromnom svetle, ktoré preniklo do dôvernej blízkosti ich troch. V ich živote to bola premena, ktorú by sme mohli nazvať radikálnou; premena určite nie bežná u detí v ich veku. Oddali sa intenzívnemu duchovnému životu, ktorý sa premietol do neúnavnej a vrúcej modlitby, dosahujúc skutočnú formu mystického spojenia s Pánom. Toto ich priviedlo k stupňujúcemu sa očisteniu ducha, zrieknutím sa vlastných záujmov a dokonca aj nevinnej detskej hry. Bez sťažovania sa znášali veľké utrpenie choroby, ktorá viedla k ich smrti.

Veľká bola v malom Františkovi túžba napraviť zlé skutky hriešnikov, usilovať sa o dobro a ponúknuť obete a modlitby. A Hyacinta, jeho sestra, takmer o dva roky mladšia ako on, videla životnú cestu s rovnakými pocitmi.

Presvätá Panna vo svojej materskej starostlivosti prišla do Fatimy, žiadať ľudí, aby už neurážali Boha, nášho Pána, ktorý je tak veľmi urážaný.

Malým pastierikom povedala: „Modlite sa, veľa sa modlite a obetujte sa za hriešnikov. Lebo mnoho duší ide do pekla, pretože sa za nich sa nikto nemodlí a neprináša obety.“

Malá Hyacinta cítila a prežívala ako svoju vlastnú túto bolesť Panny Márie. Hrdinsky sa ponúkla ako obeť za hriešnikov. Jedného dňa - keď sa už ona i František nakazili chorobou, ktorá ich prinútila byť v posteli - Panna Mária ich prišla navštíviť domov, ako táto maličká povedala: „Prišla nás navštíviť Panna Mária a povedela, že čoskoro zoberie Františka do neba. A spýtala sa ma, či chcem ešte zachrániť viac hriešnikov. Povedal som, že áno.“ A keď sa blížil okamih Františkovho odchodu, Hyacinta sa mu zverila: „Veľmi mi chýba náš Pán a Panna Mária a povedz im, že za obrátenie hriešnikov. som ochotná toľko trpieť, koľko len budú chcieť.“

Na Hyacintu tak zapôsobilo videnie pekla, počas zjavenia trinásteho júla, že žiadne umŕtvovanie a pokánie nebolo príliš veľa na záchranu hriešnikov.

RESPONZÓRIUM  Kol 1, 24; 2 Kor 4, 10

R. Na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu, * pre dobro jeho tela, ktorým je Cirkev.

V. Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, * pre dobro jeho tela, ktorým je Cirkev.

  Laudes

Ant. Bened. Um sinal grandioso apareceu no Ceu: uma Mulher revestida de sol.

Oração

Deus de infinita bondade,
que amais a inocência e exaltais os humildes,
concedei que,
à imitação dos santos Francisco e Jacinta,
Vos sirvamos em pureza de coração,
para podermos entrar no reino dos Céus.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

 

Ranné chvály

Ant. na Benediktus: Na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom.

Modlitba

* Nekonečne dobrotivý Bože,
ty miluješ nevinných a povyšuješ pokorných,
prosíme ťa,
aby sme ti podľa príkladu svätého Františka a Hyacinty
mohli slúžiť v čistote srdca,
a tak mohli vojsť do Nebeského kráľovstva.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh, spolu s tebou žije a kraľuje, v jednote s Duchom Svätým. Amen.

 

  Véperas

Ant. Magn. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.

 

Vešpery

Ant. na Magnifikat: Zvelebujeme ťa, Pane neba a zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá kráľovstva.