Združenie MÁRIINA DOBA

 

Mariánske kňazské hnutie je hnutie, ktoré nemá nejakú oficiálnu štruktúru, je skôr duchovnou náplňou v záhrade Cirkvi. Preto nemá ani žiadne organizačné jednotky.

Kňazi a veriaci laici, ktorým je myšlienka MKH blízka a organizujú večeradlá i ďalšie podujatia podnietené duchom MKH vytvorili k tomuto cieľu združenie, ktorému dal názov časopis nimi vydávaný, Združenie Máriina doba.

Toto združenie NIE JE orgánom MKH, ale je to združenie veriacich, schválené cirkevnou vrchnosťou i registrované štátom, ktorého cieľom je organizovaním náboženských podujatí a vydávaním náboženskej literatúry šíriť úctu k Panne Márii i prehlbovať jednotu so Sv.Otcom a s Cirkvou s ním spojenou, a tak napĺňať svoj záväzok, ktorý prijali svojím zasvätením Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v duchu MKH.

Hlavnou zložkou vydavateľskej činnosti Združenia je kniha Kňazom, najmilším synom Panny Márie, ktorá je základným prostriedkom pre šírenie MKH, ďalej časopis Máriina doba, ako aj brožúrka Večeradlo modlitby s Pannou Máriou, ktorá je návodom a pomôckou pre uskutočnenie večeradiel.

Aktivity členov MKH však nezačali až vznikom Združenia. S ich aktivitami sme sa už mohli stretnúť i prv, napr.pod názvom Kruh pomocníkov MKH. Schválením a registráciou Združenia sa ich činnosť stala plne aktívnou v oficiálnych štruktúrach cirkvi na Slovensku, ako je napr. práca v radách a komisiách pri KBS.

 

Ponuka materiálov Združenia,
úhrada minimálnych nákladov:

Tlač:

Kniha: "Kňazom, najmilším synom Panny Márie" (tzv. modrá kniha)
- 1 kus pre seba - dobrovoľný príspevok
- úhrada nákladov  10 €

Brožúrka: Večeradlo  1,50 €

Brožúrka: Fatimská sobota
                aj formou večeradla
  1,50 €

Časopis: Máriina doba (včítane poštovného)  1,50 €
                                      Ročné predplatné  6,- €

OBJEDNÁVKY:

Združenie Máriina doba
Jašíkova 20
821 03 BRATISLAVA

 tel.: 02 / 4333 9471

e-mail

Bankové spojenie: SLSP  11468936 / 0900

(Okrem časopisu, v cene ktorého je už započítané priemerné poštovné, je treba uhradiť aj poštovné. - Balné neúčtujeme.)

Kniha: Farár celého sveta - životopis otca Gobbiho   5,- €

Kniha: Svedectvá - o otcovi Gobbim   3,- €

Kniha: Grignion: O pravej úcte k Panne Márii   3,- €

Kniha+CD: "Porozumieť časom, v ktorých žijeme"   3,- €

Brožúrka: 25. marec   0,20 €

Od iného vydavateľa: Kniha "Fabiola" - dopredaj  1,- €

Obraz A3: Nepoškvrnené Srdce Panny Márie (neposielame poštou - dostať na CV)  0,50 €

Audionahrávky:

Spevy z večeradla I. a II.
Štúdiovo naspievané piesne z brožúrky Večeradlo - CD nahrávka za jednu  0,50 €

CD 25. marec - získaná faktografická nahrávka  0,50€

Videonahrávky:

"Záhrada Panny Márie" (2,5 hodiny)
Cesta otca Gobbiho po Slovensku v r. 1996 spracovaná s vysvetleniami - duchovný zážitok
- DVD v jazykoch slov. tal. maď. ang. nem. franc. port.  0,50 €

"Vaša záchrana je blízko" (41+37 min.)
Celoslovenské večeradlo a Eucharistický kongres v Jubilejnom roku 2000 v Bratislave
- DVD nahrávka  0,50 €

”V mene Márie, v mene Matky” (cca 1 hodina)
Návšteva otca Gobbiho na Slovensku v r. 2005 - DVD nahrávka   0,50 €

"Príbeh z Fatimy" (30 min. + 5.min)
Príbeh zjavení vo Fatime - detský kreslený film
s prídavkom živej nahrávky z detského večeradla - DVD nahrávka  0,50 €

25. marec 1984, 1988, 2017   0,50€

Na pulze dejín spásy (1) r.2022 - DVD trojjazyčné (slov., tal., angl.)
- zasvätenie Ruska - výzva na modlitby za dar viery   0,50 €

Na pulze dejín spásy (2) r.2023 - DVD trojjazyčné
- modlitba s vierou - výzva pápeža Františka   0,50 €

Na pulze dejín spásy (1+2) - USB kľúč  4,- €

 

(Treba uhradiť aj poštovné - vidíte na zásielke. Manipulačné a balné neúčtujeme.)