Movimento Sacerdotale Mariano

M A R I Á N S K E  K Ň A Z S K É  H N U T I E
na
Slovensku

Tak, ako minulý rok, sa namiesto jarného celoslovenského večeradla pre veriaich uskutočnia diecézne večeradlá.
Celoslovenské večeradlo KŇAZOV sa bude konať 30. apríla - 1. mája 2017 na Mariánskej hore v Levoči.

Celosvetové večeradlo v roku 2017 - na 100. výročie fatimských zjavení sa bude konať vo Fatime 2. - 8. júla.

Plagát k večeradlu v Bratislave 25. marca 2017.

Plagát k diecéznemu večeradlu v Bratislave 13. mája 2017.

Krížová cesta Fatimy

 

Generálny zodpovedný MKH na Slovensku

Nástupca dona Gobbiho o. Laurent Larroque navštívil v dňoch 24.-28. septembra Slovensko.
Pôvodný plán bol taký, že sa zúčastní na celoslovenskom večeradle, ktoré malo byť v prešovskej konkatedrále. Ale kvôli programu komerčnej televízie, ktorý mal práve v ten víkend prebiehať na námestí pred konkatedrálou, museli sme zmeniť náš program. Namiesto celoslovenského večeradla sme urobili niekoľko oblastných večeradiel s o. Larroqoum.
Vo štvrtok večer sa za hojnej účasti veriacich z celého okolia konalo večeradlo v pútnickom chráme žilinskej diecézy vo Višňovom.
V piatok bolo večeradlo s gréckokatolíckymi kňazmi a veriacimi za prítomnosti o. arcibiskupa J. Babjaka v prešovskej katedrále. O. arcibiskup pozval otca Laurenta na sobotu doobeda do kňazského seminára, kde sa prihovoril veriacim.
V sobotu popoludní bolo večeradlo vo františkánskom kostole v Prešove, za účasti hojnej časti veriacich a kňazov z východného Slovenska, za prítomnosti košického arcibiskupa B. Bobera.
V nedeľu poobede viedol o. Larroque večeradlo v banskobystrickej katedrále a napokon v pondelok večer v Bratislave-Ružinove mal večeradlo za účasti pomocného biskupa J. Haľka.

fotografie z cesty o. Larroqua po Slovensku

fotografie na stránke prešovského arcibiskupstva

Don Laurent Larrouque z Mariánskeho kňazského hnutia navštívil Prešov

 

 NOVÉ VEDENIE

26. júna 2013 bol na celosvetovom večeradle v Collevalenze zvolený za nového generálneho zodpovedného MKH pater Laurent Larroque.


Otec Laurent má 50 rokov. Kňazskú vysviacku prijal v Janove pred 24 rokmi, ako člen Komunity sv. Martina; je to kňazské združenie - sekulárny inštitút pápežského práva. V Taliansku študoval biblické vedy na pápežskej biblickej univerzite. Don Gobbi ho ustanovil za zodpovedného pre Mariánske kňazské hnutie vo Francúzsku.

Po zvolení za generálneho zodpovedného MKH bude pokračovať v úlohe dona Gobbiho a viesť ďalej naše hnutie.

    „Nenechaj sa znepokojiť ničím – nerob si starosti! Opakujem ti: žiadny vonkajší zásah nebude môcť uškodiť tomuto môjmu dielu.
    Vravím ti, aké chcem mať toto dielo a sama ťa povediem za ruku, aby som uskutočnila tento svoj plán. Tých, ktorí ti budú mať pomáhať, sama pomaly od všetkého odpútam, i od toho, čo považujú za dobré a užitočné pre moje Hnutie a povediem ich po ceste dokonalej oddanosti mojej vôli. K tomuto odpútaniu ich sama osobne povolám; od nich očakávam úplnú poslušnosť.
    Syn môj, keby si vedel, ako vychovávam svojich kňazov, ako vychovávam teba! Stále viac dôveruj vo mňa, nechaj sa mnou viesť – uvidíš, ako Matka bude vedieť namiesto teba všetko dobre urobiť.“ (30. 7 . 1974)